Zaproszenie na regaty.

Ahoj żeglarze,
niezmiernie miło jest nam zaprosić na XXXIII Żeglarskie Mistrzostwa Polski Lekarzy. Wydarzenie organizowane przez Warmińsko-Mazurską Izbę Lekarską w Olsztynie rozegrane będzie w terminie 29 sierpnia - 1 września 2024 r. na Jeziorze Ryńskim.

Wpisowe od załogi wynosi 2800 zł. (700 zł./os.) i zawiera trzy noclegi (29/30.08, 30/31.08, 31.08/1.09), pełne wyżywienie dla czteroosobowej załogi, jacht, koszt organizacji regat oraz ubezpieczenie. Koszt udziału osoby towarzyszącej jest taki sam jak w przypadku uczestników regat i wynosi 700 zł. Udział dzieci do lat 6 bezpłatnie (w takim przypadku nie gwarantujemy noclegów i wyżywienia). 
Regaty odbędą się na łodziach kabionowych ANTILA 24 i 24 na zasadach dobrze nam już znanych, w systemie przesiadkowym – dla przypomnienia po każdym dniu pływania ponowne losowanie jachtu. Każdy sternik biorący na siebie odpowiedzialność za jacht będzie musiał wnieść jednorazową kaucję w wysokości 200 zł., która zwrócona zostanie po zakończeniu regat.
Tradycyjnie, obydwa wieczory żeglarskie spędzimy wspólnie biesiadując.
Startują załogi 4 osobowe, w tym minimum 2 lekarzy, przy czym sternikiem jachtu musi być lekarz. Sternik jachtu (tj. osoba osobiście obsługująca urządzenie sterowe) musi posiadać stopień żeglarski – minimum żeglarza jachtowego. Zgłoszenia osobiste lub pocztą elektroniczną w terminie do 14 czerwca 2024 r. proszę składać w Biurze Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie. Za zgłoszenie załogi uznaje się złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty (decyduje kolejność wpłat). Dla porządku organizacyjnego prosimy załogi aby składając formularz załączyły kopię patentu sternika.
Szczegóły będą publikowane na stronie internetowej: www.regaty.wmil.olsztyn.pl
Podsumowując:

1. TERMIN
30 (piątek) sierpnia – 1 (niedziela) września 2024 r.

2. MIEJSCE
Port "Bocianie Gniazdo" w Rynie

3. OPŁATY
• 2800 zł. od załogi (4 osoby)
• Osoba towarzysząca: 700zł.

W ramach wpisowego załoga otrzymuje trzy noclegi oraz pełne wyżywienie dla 4 osób, ubezpieczenie.
Wpłaty (wpisowe) na konto: 61 1140 1111 0000 3048 4600 1001

4. DANE ORGANIZATORA
Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska
ul. Żołnierska 16 C, 10-561 Olsztyn
tel. 89 539 19 29

5. ARTAKCJE
Dwa wieczory z muzyką

Thursday the 13th.
Design by 888